خلاصه ای از مطالب موجود  املاک

تنظیم بهتر قرارداد اجاره


در اجاره املاک مسکونی باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است.قرارداد اجاره به عنوان یکی از پرکاربردترین قراردادهای معین در جامعه ما طی سالیان گذشته توسط قوانین مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که این امر نشاندهنده اهمیت روز افزون این عقد در مناسبات روزمره مردم می باشد. تغییر و تحولات اساسی  قوانین حاکم بر عقد اجاره و تعارضات این قوانین نسبت به موضوع واحد گاها سبب بروز تناقضاتی در فهم این قوانین را پدید… املاک

نکاتی در تنظیم مبایعه نامه


۱-پیش از نگارش مبایعه نامه در مورد متن آن با طرف دیگر توافق کنید و مطمئن شوید که متن نوشته شده تغییر نمی کند.۲-مندرجات مبایعه نامه صریح و روشن با شد و مقصود و منظور طرفین کاملا” بیان شود تا دستخوش تفسیر های گوناگون نشود.۳-سعی کنید مبایعه نامه، خط خوردگی نداشته باشد. در صورت خط خوردگی ، در قرارداد حتما” توضیح داده شود.۴-در مبایعه نامه، قسمت های نقطه چین (…) را با توافق طرفین به دقت تکمیل کنید و در غیر این… املاک

نکاتی در خصوص اجاره نامه


اجاره نامه سند نوشتاری قرارداد اجاره است که بین صاحب ملک(موجر) و اجاره کننده (مستاجر) تنظیم می شود. در این سند مشخصات طرفین قراداد، میزان اجاره بها، مورد اجاره و شرایط طرفین قید شده است.در قانون مدنی ایران و در ماده ۴۶۶، اجاره چنین تعریف شده است: “اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند… املاک